Behandling af personoplysninger ved Equitour Denmark

Behandling af personoplysninger ved Equitour Denmark

I forbindelse med EU’s dataforordning, der trådte i kraft den 25. maj 2018, skal vi informere dig om Equitour Aalborgs behandling af personoplysninger. Derfor har vi vedtaget disse retningslinjer, der kort fortæller dig, hvilke oplysninger der behandles samt hvordan virksomheden behandler dem.

Kontakt vedr. virksomhedernes databehandling sker til:

Økonomiansvarlig, Petra Nakszynski Trabjerg
Tlf.: +45 76 40 89 99
Mobil: +45 21 47 02 12
E-mail: petra@bodotex.dk

Marketingansvarlig: info@equitour.dk

Husk at almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.

Formål
Hos Equitour Denmark vil vi løbende behandle forskellige persondata om dig i forbindelse med, at du er kunde hos os. Vi er i den forbindelse forpligtede til at orientere dig om, hvilke oplysninger vi indhenter, registrerer, videregiver eller i øvrigt behandler om dig.

Det overordnede formål med behandlingen af dine oplysninger er at kunne foretage den administration, der er knyttet til fx salg af sponsorater og udstillerpladser samt serviceydelser. Derudover anvendes data også til interne statistiske formål.

Dataansvar
Equitour Denmark er dataansvarlig for de oplysninger, der behandles af os og har således i henhold til databeskyttelseslovgivningen ansvaret for, at dine personoplysninger behandles lovligt.

Dette indebærer, at du til enhver tid kan rette henvendelse til os, såfremt du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller ønsker indsigt i, hvilke oplysninger vi har gemt på dig.

Kategorier af oplysninger samt videregivelse

Når du handler med os, opretter vi dig i vores økonomisystem, hvor vi registrerer en række personoplysninger, der som udgangspunkt stammer fra dig selv.

Vi registrerer følgende personoplysninger:

– navn og efternavn
– adresse
– telefonnummer og mailadresse

– købshistorik
– betalingshistorik

Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 (pr. 25. maj 2018 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra b, c, e, f.

Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

  • Bankforbindelser i forbindelse med administration af betalinger
  • Inkasso
  • Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger
  • Andre virksomheder i koncernen som led i markedsføringstiltag under iagttagelse af derom gældende regler
  • Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler

 

E-mails

Vi logger modtagne e-mails via Google Gmail, der er underlagt Privacy Shield og dermed opfylder de gældende krav i GDPR. Som hovedregel gemmes mails ikke og slettes manuelt pr. 1. januar og pr. 1. juli. Dvs. korrespondancer gemmes i højst 6 mdr. Som undtagelse herfor er mails, som fx indgår i juridiske tvister og dermed skal indgå i sagsbehandling eller andet.

Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra b, f.

Opbevaring af persondata 

Oplysningerne om dig opbevares forsvarligt på virksomhedens adresse.

Derforuden opbevares nogle oplysninger hos vores databehandlere i forbindelse med it-løsninger, fx hosting af hjemmeside. I hvert tilfælde foreligger der en underskrevet databehandleraftale, der sikrer dig, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende i hænde.

Sletning af data og krav om indsigt
GDPR indeholder ikke specifikke regler om, hvornår personoplysninger skal slettes. Såfremt der foreligger et sagligt argument, kan oplysninger gemmes. Regnskabsloven foreskriver, at faktureringsdata gemmes i 5 år og herefter slettes de.

Du har til enhver tid ret til at vide, hvilke personoplysninger som vi gemmer om dig i forbindelse med dit kundeforhold. På samme måde kan du altid kræve dem slettet, mindre anden lov kræver, at de opbevares, fx regnskabsloven.

Ret til at klage
Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.